1. Start
  2. Pierwsze kroki
  3. Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Scenariusz zawiera informacje na temat organizacji Twoich zajęć i szczegółowy opis ich realizacji. Oprócz tematu, grupy docelowej możesz określić też cel zajęć.

Załączniki

Do scenariusza możesz dodać załączniki w formie pliku, linku lub tekstu.

Zadania domowe

Można stworzyć przykładowe zadania domowe odpowadające tematowi scenariusza. Wybrane zadania domowe będziesz mógł zadać uczniowi w widoku spotkania.

Uczeń potrafi

Rubryka Uczeń potrafi pomoże zdefiniować zakres umiejętności Klienta z danego scenariusza.

Pro tip: Przykładowe pytania mogą zawierać pytania z odpowiedziami, które możesz zadać uczniowi, aby zweryfikować jego wiedzę na następnych zajęciach. Są one widoczne tylko dla Nauczyciela.


Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?